Cursus Voorwaarden

Inschrijving voor de cursussen is alleen mogelijk voor fysiotherapeuten.
Wanneer u het inschrijfformulier volledig invult en verzendt, gaan wij ervan uit dat u zich definitief aanmeldt voor deelname en akkoord gaat met onderstaande cursusvoorwaarden.

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. U wordt automatisch op de deelnemerslijst geplaatst, tenzij u binnen twee weken na inschrijving een ander bericht van ons ontvangt. Definitieve inschrijving volgt pas na ontvangst van uw betaling nadat u de factuur van ons hebt ontvangen.

De kosten voor de cursus kunt u vinden bij de beschrijving van de cursus.

Het cursusgeld moet uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus zijn overgemaakt. U ontvangt in uw mailbox de factuur voor de desbetreffende cursus waarvoor u hebt ingeschreven.

Het is niet toegestaan tijdens de cursusdagen te filmen of fotograferen.

Gebruik van LOGO

Het is niet toegestaan het logo BACKtoGOLF te gebruiken op uw eigen website. De naam BACKtoGOLF is geregistreerd in Europa als Trademark en ook het logo is een geregistreerd beeldmerk. Alleen licentiehouders (zie elders op deze website “BACKtoGOLF fysiotherapeuten”) mogen het logo gebruiken volgens omschreven voorwaarden in de licentie.

 

Annulering cursus
Mocht u na inschrijving onverhoopt toch verhinderd zijn om de cursus te volgen, wilt u dit dan, met opgaaf van reden, zo spoedig mogelijk aan het secretariaat doorgeven. Restitutie van het cursusgeld kan, met inhouding van 10% administratiekosten, slechts plaatsvinden tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Er wordt geen geld gerestitueerd voor niet gevolgde cursusdagen.

Uiteraard kan het ook gebeuren dat de docent door ziekte of andere zeer urgente omstandigheden plotseling verhinderd is. Belangrijk voor u is dan te weten dat u uw cursusgeld retour ontvangt. De organisatie Mulligan Opleidingen is evenwel niet verantwoordelijk voor uw misgelopen inkomsten omdat u deze dagen had vrijgehouden. U kunt dus in die situatie Mulligan Opleidingen niet verantwoordelijk stellen. Het is belangrijk voor u om dit te weten.

Aanvangstijd
De cursussen starten in het algemeen om 09.00 uur (zaal open om 08.30 uur) tot 16.30 uur.

 

Klachtenprocedure

  • Indien een cursusdeelnemer een klacht heeft over een cursusactiviteit is onderstaande klachtenprocedure van toepassing.
  • Klachten die snel zijn op te lossen kunnen mondeling aan Mulligan Opleidingen worden gemeld. Mulligan Opleidingen zorgt voor een snelle afhandeling. Andere klachten worden via de hier beschreven procedure afgehandeld.
  • De klacht moet door de cursusdeelnemer uiterlijk 7 dagen na afloop van de cursus schriftelijk (via post of email) en zo gedetailleerd mogelijk aan Mulligan Opleidingen worden gemeld (secretariaat Lijsterbeslaan 16, 5263 EP Vught of info@mulliganconcept.nl of info@backtogolf.nl ). Na ontvangst bevestigt Mulligan Opleidingen binnen 1 werkdag de ontvangst.
  • Mulligan Opleidingen reageert schriftelijk uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht. Indien Mulligan Opleidingen meer tijd nodig heeft voor onderzoek naar de klacht zal Mulligan Opleidingen dat binnen 4 weken kenbaar maken en daarbij ook aangeven hoeveel tijd maximaal nodig is om een schriftelijke reactie te geven.
  • Mulligan Opleidingen handelt klachten op professionele wijze af.
  • In geval van blijvende geschillen zal Mulligan Opleidingen een onafhankelijke derde instantie inschakelen (mediator). Deze mediator wordt in overleg met CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) ingeschakeld (bv. centrum onderwijs mediation). Eventuele uitspraken van de mediator zijn voor Mulligan Opleidingen bindend en zullen zo snel mogelijk uitgevoerd worden.
  • Mulligan Opleidingen gaat op vertrouwelijke wijze met klachten van cursusdeelnemers om.
  • Klachten en de wijze waarop ermee is omgegaan worden geregistreerd door Mulligan Opleidingen en voor minstens 5 jaar bewaard.